Regulamin

1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.
2. Doba trwa od godziny 15:00, kończy się o godzinie 10:00

§2

1. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
– warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
– bezpieczeństwo pobytu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę,
– sprawną techniczną usługę w przypadku wystąpienia usterek.

§3

1. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie usługi:
– udzielania informacji związanych z pobytem,
– budzenie o oznaczonej godzinie,
– przechowywania bagażu Gości zameldowanych w Pensjonacie.

§4

1. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 7:00.
2. Osoby niezameldowane mogą przebywać od godziny 7:00 do 22:00.
3. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim.

§5

1. Ze względu na bezpieczeństwo p/pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń nie standardowych wyposażanie pokoju.
2. Gość powinien zawiadomić o wystąpieniu szkody w pokoju.
3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów będących wyposażeniem Pensjonatu.
4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów, możliwe jest to w wyznaczonych miejscach.

§6

1. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, sprzętu audio-wizualnego jest ograniczona, jeśli te przedmioty nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Pensjonatu po sporządzeniu protokołu zdawczego.
2. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub stratę samochodu należącego do Gościa.

§7

1. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właściciela Pensjonatu.
2. Za straty spowodowane przez zwierzęta odpowiada jego właściciel.

§8

1. Przedpłata w formie zadatku objęta jest gwarancją rezerwacji dla Gościa Pensjonatu.
2. Przedpłata za rezerwację pokoju w formie zadatku jest zwracana na 60 dni przed terminem przyjazdu.
3. Rezygnacja Gościa Pensjonatu z pokoju w trakcie pobytu traktowana będzie jako niewykorzystana usługa.

§9

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem usługi hotelowej, strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu dla siedziby usługodawcy.